VWO 5 wiskunde B


PTA wiskunde B
Planners periode 1 periode 2 periode 4Aanvullend Toetsrooster 5vwo

Formulekaart meetkunde

Geometria is software om 3D objecten te maken. Handig voor hoofdstuk 10!

PO pdf of Word

PO deel 2


Download GeoGebra van de website van de makers.
Let op: GeoGebra werkt alleen als JAVA geÔnstalleerd is!


Logaritmen omzetten naar ander grondtal

Voor later: Uitleg statistiek met de GR

Uitleg Standaardfuncties (in Word)
'Wat stelt het getal e nou eigenlijk voor?'