HAVO 4 wiskunde A
Lesplanners periode 1 periode 2
aanvullend Toetsrooster 4havo (let op: nieuwe versie!)

Statistiek op de GR. Idem, uitgebreide versie

Praktische Opdracht
Instructie StatLine
Ga direct naar StatLine
Instructie Simuleren (met excel 2003)

Uitwerkingen Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6
Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8
Lesplanner periode 4